2017 Veteriner Muayene Ücretleri

2017 Veteriner Muayene Ücretleri

Küçük dostlarımızın yaşamına sağlıklı devam edebilmesi için gerekli zamanlarda ve belli periyotlarda aşılarını yaptırmak gerekmektedir. Zamanında yapılmayan aşılar hem küçük dostlarımızın hayatını tehlikeye sokar hemde vücutlarını dirençsiz hale getirebilir, bu yüzden risk altında demektir. Bu ve bunun gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamak için en iyisi küçük dostlarımızı vaktinde muayene ettirmek ve belli dönemlerde aşılarını yaptırmak.  2017 yılı veteriner muayene ücretlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
1Hayvan Bakım ve Nakil Ücreti
1.1Hayvan Nakil Ücreti 1 ile 10 Km Arasıadet50TL
1.2
Hayvan Nakil Ücreti 10 ile 30 Km Arasıadet25TL
1.3
Çiftlik Hayvanı Ücreti 1 Günlükadet20TL
1.4
Evcil Hayvan Ücreti (Kedi, Köpek) 1 Günlükadet10TL
1.5
Hayvan Nakil Ücreti 30 Km Sonra Her Km İçinadet2TL
2Muayene Sonrası Klinik İẟlemler
2.1Anal Keselerin Temizlenmesiadet51TL
2.2
Anal Keselerin Temizlenmesi ( Lavaj Yöntemi İle)adet58TL
2.3
Oftalmik Topikal Anestezi Uygulamasıadet29TL
2.4
Oftalmik Topikal Medikasyonadet29TL
2.5
Korneal Fluoresin Uygulamasıadet29TL
2.6
Enjeksiyon ( Subkonjuktival )adet41TL
2.7
Enjeksiyon ( Subkutan )adet20TL
2.8
Enjeksiyon ( İntramuskuler )adet20TL
2.9
Enjeksiyon (İntravenöz)adet30TL
2.10
Enjeksiyon (İntra-Artikuler)adet46TL
2.11
Karın İçindeki Sıvının Drenajıadet51TL
2.12
Abdominosentez İle Örnek Alınmasıadet41TL
2.13
Diẟi İdrar Yolları Sondalamaadet58TL
2.14
Erkek Kedi İdrar Yolları Sondalama ( Flutd)(Kedi)adet59TL
2.15
Erkek Kedi İdrar Yolları Sondalamaadet59TL
2.16
Sistosentez İle Örnek Alınmasıadet53TL
2.17
Yara Temizleme (Basit)adet29TL
2.18
Yara Temizleme (Koplike)adet37TL
2.19
Pansuman Uygulamaadet46TL
2.20
Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulamaadet53TL
2.21
Enema ( Lavman )adet102TL
2.22
Hospıtalızasyon, Tam Gün ( Günlüğü ) (Köpek)adet104TL
2.23
Hospıtalızasyon, Tam Gün ( Günlüğü ) (Kedi)adet104TL
2.24
Profesyonel Bakım ( Hospitalize Edilen Hastalar İçin)adet178TL
2.25
İzolasyon Odasında Tutma ( Günlüğü ) (Köpek)adet75TL
2.26
İzolasyon Odasında Tutma ( Günlüğü ) (Kedi)adet75TL
2.27
Ağızdan İlaç İçirmeadet11TL
2.28
Gastrik Lavajadet104TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
2.29Mide Sondası Uygulamaadet39TL
2.30
Özefagal Beslenme Sondası Uygulama (Köpek)adet53TL
2.31
Özefagal Beslenme Sondası Uygulama (Kedi)adet53TL
2.32
Oksijen Tedavisi ( ½ Saati )adet51TL
2.33
Torasik Hava Drenajıadet88TL
2.34
Torasik Sıvı Drenajıadet141TL
2.35
Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma ( Basit )adet72TL
2.36
Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike )adet90TL
2.37
Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarmaadet90TL
2.38
Burundan Yabancı Cisim Çıkarma ( Basit)adet90TL
2.39
Burundan Yabancı Cisim Çıkarma(Komplike)adet130TL
2.40
Tırnak Kesmeadet25TL
2.41
Mikroçip İmplantasyonuadet46TL
2.42
Otopsi Uygulaması ( Uzman Kiẟi Tarafından )adet258TL
2.43
Ötenazi (İlaç Dahil)adet90TL
3Muayene Ve Konsültasyonlar
3.1Muayene- Konsultasyonadet46TL
3.2
Kontroladet21TL
3.3
Muayene – Konsultasyonadet21TL
4Labaratuar İẟlemleri
4.1Kan Alım Ücretiadet29TL
4.2
Kan Glukoz Testiadet29TL
4.3
Kan Serum Veya Plazması Kimyasal Testi (Her Birim)adet29TL
4.4
Kan Sayımı ( Hemogram)adet37TL
4.5
Eritrosit Sayımı ( Thoma Lamı Yöntemi )adet29TL
4.6
Lökosit Sayımı ( Thoma Lamı Yöntemi )adet29TL
4.7
Hemoglobinadet37TL
4.8
Hematokritadet37TL
4.9
Total Proteinadet46TL
4.10
Formül Lökositadet29TL
4.11
Gram Boyamaadet37TL
4.12
Serolojik Ve Diyagnostik Kit Testiadet37TL
4.13
Dıẟkı Muayenesiadet37TL
4.14
Deri Kazıntısı Muayenesiadet37TL
4.15
İdrar Muayenesi (Total )adet53TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
4.16İdrar Muayenesi (Strip)adet29TL
5Sıvı Tedavisi
5.1Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar İçi Verilen Ek İlaçlar Hariç)adet20TL
5.2
Subkutan Sıvı Tedavisiadet20TL
5.3
Kateterin Heparinle Açık Tutulmasıadet11TL
5.4
Angiokat Uygulamaadet20TL
5.5
Angiokat Yenilemeadet11TL
5.6
Serum Seti Yenilemeadet20TL
6Aẟılamalar Ve Antiparaziter Uygulamalar
6.1Rabıes (Kuduz) + Mikroçipadet51TL
6.2
Dhppi + L + Dhpl + Dp (Köpek Karma Aẟıları )adet58TL
6.3
Corona Vırusadet51TL
6.4
Bortadella Bronchıseptıca Bacterin ( Kennel Cough)adet58TL
6.5
Borelıa Burgdorferı ( Lyme Hastalığı )adet58TL
6.6
Fvrcp ( Kedi Karma Aẟıları )adet58TL
6.7
Felv ( Kedi Lösemi Virus )adet58TL
6.8
Fıv ( Kedi İmmun Yetersizliği Hastalığıadet58TL
6.9
Bağıẟıklık Sistemi Aktivitörleri Uygulamaadet51TL
6.10
Oral Yolla Cestod Mücadelesi (Tablet Baẟına, İçirme Dahil)-Köpekadet20TL
6.11
Oral Yolla Nematod Mücadelesiadet11TL
6.12
Prazıquantel İçeren Enjektabl Preparatlar(10 Kg?a Kadar)adet39TL
6.13Prazıquantel İçeren Enjektabl Preparatlar ( 10 Kg?ı Aẟan Her 5 Kg İçin Ekadet11TL
Olarak )
6.14
Spray Veya Dökme İlaç İle Dıẟ Paraziter İlaçlamaadet39TL
6.15Dıẟ Paraziter İlaç Uygulaması (Damlatma Preparatlar İle) (İlaç Ücreti Ayrıcaadet20TL
Eklenecektir) -Kedi
6.16Dıẟ Paraziter İlaç Uygulaması (Damlatma Preparatlar İle)(İlaç Ücreti Ayrıcaadet29TL
Eklenecektir)-Köpek
7Teẟhise Yönelik Görüntüleme Ve İleri Tanı Yöntemleri – Radyografi
7.1Röntgen İlk Film ( Küçük Boy ) 13*18 Ve 18*24adet39TL
7.2
Röntgen İlk Film ( Orta Boy ) 24*30adet53TL
7.3
Röntgen İlk Film ( Büyük Boy ) 30*40adet71TL
7.4
Röntgen Her İlave Film ( Küçük Boy)adet29TL
7.5
Röntgen Her İlave Film ( Orta Boy)adet39TL
7.6
Röntgen Her İlave Film ( Büyük Boy)adet39TL
8Cerrahi Tedaviler – Anestezi, Sedasyon Ve Operasyona Hazırlık
Uygulamaları
8.1Endotrakeal Tüp Uygulamasıadet46TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
8.2Gaz Anestezisiadet46TL
8.3
Lokal Anesteziadet39TL
8.4
Oftalmik Topikal Anesteziadet29TL
8.5
Sedasyon Uygulama -Kediadet39TL
8.6
Sedasyon Uygulama ( 0 – 10 Kg Arası )-(Köpek)adet39TL
8.7
Sedasyon Uygulama ( 10 -20 Kg Aras )-(Köpek)adet46TL
8.8
Sedasyon Uygulama ( 20 – 40 Kg Arası )-(Köpek)adet53TL
8.9
Sedasyon Uygulama ( 40 Kg Ve Yukarısı )- (Köpek)adet66TL
8.10
Enjektabl Anestezi Uygulama-Kediadet46TL
8.11
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 0 -10 Kg Arası )-(Köpek)adet46TL
8.12
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 10 -20 Kg Arası )-(Köpek)adet53TL
8.13
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 20 -40 Kg Arası )-(Köpek)adet66TL
8.14
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 40 Kg Ve Yukarısı )-(Köpek)adet75TL
9Cerrahi Tedaviler – Kastrasyon (Orsidektomi) Uygulamaları
9.1Orsidektomi ( Kastrasyon ) ( 0 -10 Kg Arası)adet104TL
9.2
Orsidektomi ( Kastrasyon ) (10 – 20 Kg Arası )adet125TL
9.3
Orsidektomi ( Kastrasyon ) ( 20 Kg Ve Yukarı )adet134TL
9.4
Orsidektomi ( Kastrasyon )adet90TL
9.5
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )-Köpekadet194TL
9.6
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )- Kediadet178TL
9.7
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )- Köpekadet229TL
9.8
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )- Kediadet214TL
10Cerrahi Tedaviler – Kısırlaẟtırma (Ovariohisterektomi) Uygulamaları
10.1Ovariohisterektomi ( Obez Kedilerde Ek Olarak)- Kediadet39TL
10.2
Ovariohisterektomi ( 0 -10 Kg Arası)adet163TL
10.3
Ovariohisterektomi (10 -20 Kg Arası)adet214TL
10.4
Ovariohisterektomi ( Erken Gebeliklerde Ek Olarak )-Kediadet46TL
10.5
Ovariohisterektomi ( Erken Gebeliklerde Ek Olarak )-Köpekadet90TL
10.6
Ovariohisterektomi ( 1- 2 Yaẟ Arası )adet121TL
10.6
Ovariohisterektomi ( 40 Kg Ve Yukarısı )adet346TL
10.7
Ovariohisterektomi ( 20- 40 Kg Arası )adet264TL
10.8
Ovariohisterektomi ( 2 Yaẟ Ve Üstü )adet134TL
10.9
Ovariohisterektomi ( Obez Köpeklerde Ek Olarak )-Köpekadet39TL
10.10
Ovariohisterektomi ( 0- 1 Yaẟ Arası )adet104TL
11Cerrahi Tedaviler – Obstetrik Ve Jinekoloji Operasyonları

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
11.1Prolapsus Vagina ( Reddetme)adet72TL
11.2
Sezaryan Operasyonu (20 Kg Ve Yukarısı)adet194TL
11.3
Prolapsus Vagina Operasyonu (Köpek)adet259TL
11.4
Prolapsus Vagina Operasyonu (Kedi)adet193TL
11.5
Sezaryan Operasyonu(Kedi)adet163TL
11.6
Pyometra (0 – 20 Kg Arası Köpek)adet259TL
11.7
Pyometra ( 20 Kg Ve Yukarısı Köpek )adet310TL
11.8
Pyometra (Kedi)adet118TL
11.9
Doğuma Yardım (Her ½ Saati )adet82TL
11.10
Sezaryan Operasyonu (0-20 Kg Arası )adet178TL
12Ultrasound
12.1Ultrasound Jinekolojik Muayeneadet148TL
12.2
Ultrasound Kardiak Muayeneadet228TL
12.3
Ultrasound Abdominal Muayeneadet178TL
13Gastrointestinall Cerrahi Operasyonları
13.1Gastrotomiadet346TL
13.2
Gastrotomi( 0-20 Kg Arası)adet434TL
13.3
Gastrotomi ( 20 Kg Ve Yukarısı)adet506TL
13.4
Gastrik Torsiyon (Köpek)adet346TL
13.5
Gastrik Torsiyon(Kedi)adet259TL
13.6
Gastropeksiadet346TL
13.7
Enterotomiadet478TL
13.8
Enterotomi ( 0-20 Kg Arası)adet434TL
13.9
Enterotomi ( 20 Kg Ve Yukarısı)adet478TL
13.10
Enterektomi ( Bağırsak Anastomozu)(Köpek)adet434TL
13.11
Enterektomi ( Bağırsak Anastomozu) (Kedi)adet434TL
13.12
Subtotal Kolektomi ( Mega Kolon Operasyonu)adet506TL
13.13
Rektum Prolapsusu (köpek)adet178TL
13.14
Rektum Prolapsusu (Kedi)adet90TL
13.15
Rektum Deviyasyonuadet338TL
13.16
Rektopeksiadet259TL
13.17
Anal Keselerin Çıkarılması (Tek Taraflı)adet259TL
13.18
Anal Keselerin Çıkarılması (Çift Taraflı)adet434TL
13.19
Anorektal Tümör Ekstirpasyonu (Sınırlı)adet259TL
13.20
Anorektal Tümör Ekstirpasyonu ( Yaygın)adet346TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
14Oftalmik Cerrahi Operasyonları
14.1Göz Kapağından Tümör Ekstirpasyonu ( Tek Taraflı)adet178TL
14.2
Göz Kapağından Tümör Ekstirpasyonu ( Çift Taraflı)adet261TL
14.3
Entropium Tedavisi Tek Taraflıadet259TL
14.4
Entropium Tedavisi Çift Taraflıadet368TL
14.5
Ektropium Tedavisi Tek Taraflıadet258TL
14.6
Ektropium Tedavisi Çift Taraflıadet376TL
14.7
Harder Bezi Ekstirpasyonuadet258TL
15Ortopedik Cerrahi Operasyonları
15.1Thomas Bastonu İle Fiksasyonadet178TL
15.2
Parmak Amputasyonuadet90TL
15.3
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 0-10 Kg Arası)adet178TL
15.4
Kırık Tedavisi ( Kapalı Metot İle)adet134TL
15.5
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 10-20 Kg Arası )adet208TL
15.6
Pin İle Kırık Tedavisiadet346TL
15.7
Kuyruk Amputasyonuadet140TL
15.8
Bursitis Olekrani Ekstirpasyonuadet259TL
15.9
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 40 Kg Ve Üstü )adet236TL
15.10
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 20-40 Kg Arası )adet222TL
15.11
Plaka İle Kırık Tedavisiadet376TL
15.12
Pin İle Kırık Tedavisi ( 0-10 Kg Arası)adet346TL
15.13
Pin İle Kırık Tedavisi ( 10-20 Kg Arası )adet382TL
15.14
Pin İle Kırık Tedavisi ( 20kg Ve Yukarısı)adet434TL
15.15
Atel İle Fiksasyonadet134TL
15.16
Plaka İle Kırık Tedavisi ( 0-10 Kg Arası)adet376TL
15.17
Plaka İle Kırık Tedavisi ( 10-20 Kg Arası )adet440TL
15.18
Plaka İle Kırık Tedavisi ( 20kg Ve Yukarısı)adet478TL
15.19
Pin Çıkartmaadet163TL
15.20
Pin Çıkartma ( 0-10 Kg Arası)adet178TL
15.21
Pin Çıkartma ( 10-20 Kg Arası )adet212TL
15.22
Pin Çıkartma ( 20kg Ve Yukarısı)adet242TL
15.23
Plaka Çıkartmaadet178TL
15.24
Plaka Çıkartma ( 0-10 Kg Arası)adet178TL
15.25
Plaka Çıkartma ( 10-20 Kg Arası )adet245TL
15.26
Plaka Çıkartma ( 20kg Ve Yukarısı)adet281TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
15.27Mandibular Symphisis Ayrılması ( Serklaj İle Fiksasyon)adet178TL
15.28
Mandibular Kırık Tedavisiadet259TL
15.29
Kaput Femoris Rezeksiyonuadet346TL
15.30
Gold Pin Uygulamasıadet434TL
16Genel Cerrahi Operasyonları
16.1Apse Tedavisi (penrose dren, irrigasyon, dikiẟ uygulaması)adet90TL
16.2
Küçük Doku Yırtığıadet90TL
16.3
Büyük Doku Yırtılmasıadet134TL
16.4Biyopsi ( Karın boẟluğundaki iç organlarda) ( Ultrasound veya laparotomiadet178TL
ücreti ayrıca eklenecektir)
16.5
Biyopsi (Deri ve yüzlek kısımlarda)adet90TL
16.6
Deri Tümörü ( Hafif dereceli )adet90TL
16.7
Deri Tümörü ( orta dereceli )adet134TL
16.8
Deri Tümörü ( ileri dereceli)adet178TL
16.9
Meme Tümörü Ekstirpasyonu( parsiyal mastektomi )( çift taraflı )-Köpekadet259TL
16.10
Meme Tümörü Ekstirpasyonu ( total mastektomi )-Köpekadet506TL
16.11
Meme Tümörü Ekstirpasyonu( parsiyal mastektomi ) ( tek taraflı)-Kediadet134TL
16.12
Meme Tümörü Ekstirpasyonu( parsiyal mastektomi )( çift taraflı )-Kediadet178TL
16.13
Meme Tümörü Ekstirpasyonu ( total mastektomi )-Kediadet440TL
16.14
Diagnostik Laparotomi(Köpek)adet178TL
16.15
Diagnostik Laparotomi(Kedi)adet178TL
16.16
Splenektomi(Köpek)adet259TL
16.17
Splenektomi(Kedi)adet178TL
16.18
Nefrektomi(Köpek)adet506TL
16.19
Nefrektomi(Kedi)adet434TL
16.20
Sistotomi(Köpek)adet346TL
16.21
Sistotomi(kedi)adet259TL
16.22
Sistopeksiadet346TL
16.23
Meme Tümörü Ekstirpasyonu ( parsiyal mastektomi ) ( tek taraflı)-Köpekadet178TL
16.24
Penis Amputasyonuadet346TL
16.25
Diyafram Hernisi (0-20 kg arası )adet506TL
16.26
Diyafram Hernisi (20 kg ve yukarısı)adet587TL
16.27
Diyafram Hernisi (Kedi)adet506TL
16.28
İnguinal Herni( Tek taraflı)(Köpek)adet259TL
16.29
İnguinal Herni( İki taraflı )(Köpek)adet506TL
16.30
İnguinal Herni ( Tek taraflı)(Kedi)adet259TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİMUYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
16.31İnguinal Herni ( İki taraflı )(Kedi)adet346TL
16.32
Perineal Herni (Tek taraflı )adet259TL
16.33
Perineal Herni (İki taraflı)adet346TL
16.34
Umblikal Herni(Köpek)adet346TL
16.35
Umblikal Herni(Kedi)adet259TL
17Otolarengeal Cerrahi Operasyonları
17.1Aural Hematom ( Kulak Kepçesinin Hematomu)adet245TL
17.2
Kulak Kepçesinin Rezeksiyonu ( Tek Taraflı)(Köpek)adet148TL
17.3
Kulak Kepçesinin Rezeksiyonu ( Tek Taraflı)(Kedi)adet90TL
17.4
Kulak Kanalı Drenajı ( Tek Taraflı )adet346TL
17.5
Kulak Kanalı Drenajı ( Çift Taraflı )adet506TL
17.6
Yumuẟak Damak Yırtılmasıadet141TL
18Diẟ Bakımı, Endodontik Tedaviler Ve Diẟ Ekstraksiyonları
18.1Diẟ Muayenesiadet68TL
18.2
Diẟ Taẟı Temizliği Ve Diẟlerin Parlatılması(Köpek)adet178TL
18.3
Diẟ Taẟı Temizliği Ve Diẟlerin Parlatılması(Kedi)adet134TL
18.4
Diẟ Çekimiadet68TL
18.5
Epulis Ekstirpasyonu (Sınırlı)adet178TL
18.6
Epulis Ekstirpasyonu ( Yaygın)adet246TL
18.7
Düẟmemiẟ Süt Diẟi Ekstraksiyonu (Köpek Canine Diẟi)adet37TL
18.8
Düẟmemiẟ Süt Diẟi Ekstraksiyonu (Kedi Diẟii)adet37TL
18.9
Düẟmemiẟ Süt Diẟi Ekstraksiyonu ( Diğer Diẟler)adet58TL
19Çiftlik Hayvanları Genel Cerrahi
19.1Büyük Operasyon ( Yeni )(At – Sığır)adet346TL
19.2
Küçük Operasyon ( Yeni )(At -Sığır)adet134TL
19.3
Büyük Operasyon ( Yeni )(Koyun – Keçi)adet182TL
19.4
Küçük Operasyon ( Yeni )(Koyun – Keçi)adet90TL
20Çiftlik Hayvanları Muayene Ve Teẟhisi
20.1Vizite(At – Sığır )adet87TL
20.2
Vizite(Tay – Buzağı )adet37TL
20.3
Vizite(Koyun – Keçi )adet53TL
21Kurban Kesim Ücreti
21.1Kurban Kesim Ünitesi Kiralama Ücretiadet1,100TL

NOT : Bilgiler istanbul büyükşehir belediyesi’nin geçen yılki verileridir. 2017 yılı fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: , ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*